Επισκευή όλων των μοντέλων κινητών τηλεφώνων LG

Menu

Επισκευή Κινητών Lg

Επισκευή LG - επισκευή κινητών τηλεφώνων LG - επισκευή smartphone LG.

Διαθέτουμε πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για LG και έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε οποιαδήποτε βλάβη και αν παρουσιαστεί στο LG κινητό σας τηλέφωνο, άμεσα υπεύθυνα και με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές μας σε κινητά τηλέφωνα LG, είναι ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα ανταλλακτικά τα οποία εγγυώνται την άριστη λειτουργία της συσκευής σας.

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες επισκευής LG και παραθέτουμε ενδεικτικά* κατωτέρω ορισμένες από αυτές:

Συνήθεις αιτίες:

Οι συνήθεις αιτίες που μπορούν να επιφέρουν την επισκευή - αντικατάσταση της οθόνης (lcd) σε LG είναι οι εξής:

• Το σπάσιμο ή ράγισμα της οθόνης (lcd) από οποιαδήποτε αιτία.

• Διάσπαρτα μαύρα στίγματα στην οθόνη ή παράλληλες γραμμές.

• Χαμηλή φωτεινότητα της οθόνης ή ακόμα και λευκή οθόνη.

• Εμφάνιση κηλίδων νερού από υγρασία.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Αν λοιπόν δείτε ορισμένες από τις παραπάνω ενδείξεις στην οθόνη του κινητού σας οι οποίες δυσχεραίνουν ή καταστούν μέχρι αδύνατη την λειτουργία του, η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η αντικατάσταση της οθόνης lcd.

Θα πρέπει να φέρετε την συσκευή σας στο εργαστήριο μας, ή να μας την στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή της συσκευή σας, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της οθόνης lcd του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην αντικατάσταση οθόνης lcd σε LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Σημείωση: Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένα μοντέλα LG η οθόνη (LCD) και το εξωτερικό τζαμάκι αφής (touch screen) είναι ενωμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς να είναι εφικτός ο διαχωρισμός μεταξύ τους. Επομένως αν υποστεί βλάβη οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω μέρη θα πρέπει να αντικατασταθούν και τα δύο ως ενιαίο κομμάτι - ανταλλακτικό.

Συνήθεις αιτίες:

Οι συνήθεις αιτίες που μπορούν να επιφέρουν την επισκευή - αντικατάσταση στο εξωτερικό τζαμάκι αφής (touch screen) σε LG είναι οι εξής:

• Σπάσιμο ή ράγισμα της οθόνης αφής (touch screen).

• Η οθόνη αφής (touch screen) να μην αποκρίνετε σωστά στις εντολές σας.

• Εφαρμογές που ανοίγουν και κλείνουν αυθαίρετα.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Αν λοιπόν δείτε ορισμένες από τις παραπάνω ενδείξεις στην οθόνη του κινητού σας οι οποίες δυσχεραίνουν ή καταστούν μέχρι αδύνατη την λειτουργία του, η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η αντικατάσταση στο εξωτερικό τζαμάκι αφής (touch screen).

Θα πρέπει να φέρετε την συσκευή σας στο εργαστήριο μας, ή να μας την στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή της συσκευή σας, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση στο εξωτερικό τζαμάκι αφής του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην αντικατάσταση στο εξωτερικό τζαμάκι αφής (touch screen) σε LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Σημείωση: Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένα μοντέλα LG η οθόνη (LCD) και το εξωτερικό τζαμάκι αφής (touch screen) είναι ενωμένα μεταξύ τους ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι χωρίς να είναι εφικτός ο διαχωρισμός μεταξύ τους. Επομένως αν υποστεί βλάβη οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω μέρη θα πρέπει να αντικατασταθούν και τα δύο ως ενιαίο κομμάτι - ανταλλακτικό.

Συνήθης αιτία:

Η συνήθης αιτία που επιφέρει την μη λειτουργία του κουμπιού αφετηρίας (home button) σε LG είναι η εξής:

• Η κακή λειτουργία της καλωδιοταινίας πάνω στην οποία συνδέεται το κουμπί αφετηρίας (home button), λόγω πτώσης, κακής χρήσης, υγρασίας, σκόνης κτλ...

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της καλωδιοταινίας πάνω στην οποία συνδέεται το κουμπί αφετηρίας (home button) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Εάν το κλείστρο της κάμερας του LG κινητού σας τηλεφώνου, είναι σπασμένο ή ραϊσμένο. Οι φωτογραφίες που βγάζετε είναι πολύ θολές ή η κάμερα δεν λειτουργεί καθόλου. Τότε το πιθανότερο είναι να χρειάζεται επισκευή - αντικατάσταση της πίσω κάμερας του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του ανταλλακτικού της πίσω κάμερας του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Εάν η μπροστινή κάμερα του LG κινητού σας τηλεφώνου, έχει ράγισμα ή γρατζουνιές, εάν οι βιντεοκλήσεις σας είναι θολές ή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καθόλου βιντεοκλήσεις ή η κάμερα δεν λειτουργεί καθόλου, τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επισκευή - αντικατάσταση της μπροστινής κάμερας του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση της μπροστινής κάμερας του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Αν έχει σημάδια, σπάσιμο ή γρατζουνιές οποιοδήποτε σημείο της πίσω όψης του LGσας, από πέσιμο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, τότε το πιθανότερο είναι ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση της με καινούργια.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση της πίσω όψης του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Οι συνήθεις αιτίες που επιφέρουν την μη λειτουργία των ακουστικών - hands free σε LG είναι οι εξής:

• Η κακή λειτουργία του jack cable πάνω στον οποίο συνδέονται τα ακουστικά - hands free, λόγω πτώσης, κακής χρήσης, υγρασίας, σκόνης κτλ...

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του jack cable του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Συνήθεις αιτίες:

Οι συνήθεις αιτίες που επιφέρουν την μη λειτουργία του διακόπτη on/off (κουμπιού ενεργοποίησης και απενεργοποίησης) σε LG είναι οι εξής:

• Η κακή λειτουργία της καλωδιοταινίας πάνω στην οποία συνδέεται ο διακόπτης on/off, λόγω πτώσης, κακής χρήσης, υγρασίας, σκόνης κτλ...

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της καλωδιοταινίας πάνω στην οποία συνδέεται ο διακόπτης on/off (διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης)του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Συνήθης αιτία:

Οι συνήθης αιτία που επιφέρει τη μη λειτουργία των διακοπτών έντασης και σίγασης σε LG είναι η εξής:

• Η κακή λειτουργία της καλωδιοταινίας πάνω στην οποία συνδέονται οι διακόπτες έντασης και σίγασης, λόγω πτώσης, κακής χρήσης, υγρασίας, σκόνης κτλ...

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή LG σας, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση της καλωδιοταινίας πάνω στην οποία συνδέονται οι διακόπτες έντασης και σίγασης του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Αν το ηχείο του κινητού σας τηλέφωνου LG, έχει χαμηλή ένταση ήχου ή κακή ποιότητα ήχου, τρίζει ή κάνει παρεμβολές ή ακόμη λειτουργεί με διακοπές ή καθόλου, λόγω πτώσης, κακής χρήσης, υγρασίας, σκόνης κτλ.. Τότε το πιο πιθανόν είναι το ηχείο του LG κινητού σας τηλεφώνου χρειάζεται επισκευή - αντικατάσταση.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του ηχείου του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη το μικρόφωνο ή έχει σπάσει, και όταν μιλάτε δεν μπορούν οι άλλοι να σας ακούν, τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να γίνει επισκευή - αντικατάσταση του μικροφώνου του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του μικροφώνου του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Εάν το ακουστικό σας τρίζει, έχετε απώλεια σε ένταση ή δεν ακούτε καθόλου όταν σας μιλούν οι άλλοι, ή έχετε ήχο με διακοπές τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να γίνει επισκευή - αντικατάσταση του ακουστικού του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του ακουστικού του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Στην περίπτωση που το κινητό σας τηλέφωνο LG, παρουσιάζει αδυναμία φόρτισης ή αδυναμία σύνδεσης στα iTunes τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να γίνει επισκευή - αντικατάσταση του εξαρτήματος φόρτισης και συγχρονισμού (dock connector) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του εξαρτήματος φόρτισης και συγχρονισμού (dock connector) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Δεν λειτουργεί η δόνηση του LG κινητού σας τηλεφώνου, όταν λαμβάνεται κάποιο μήνυμα ή κάποια κλήση όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση σίγασης. Τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να γίνει επισκευή - αντικατάσταση του vibrator (συστήματος δόνησης - μοτέρ δόνησης) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του συστήματος δόνησης - μοτέρ δόνησης (vibrator) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Αν η μπαταρία του κινητού σας τηλεφώνου LG, δεν διαρκεί πολύ, ή δεν φορτίζει σωστά ή έχει επέλθει σε αυτή καταστροφή λόγω ελαττωματικού φορτιστή τότε θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση της με άλλη καινούργια.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την αλλαγή της μπαταρίας του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούμε στα κινητά τηλέφωνα LG, είναι καινούργιες μπαταρίες OEM (Original Equipment Manufacturer), οι οποίες είναι και οι πιο αξιόπιστες και οι καλύτερες ποιοτικά μπαταρίες που υπάρχουν στην αγορά.

Αν δεν συνδέεται το LG σας στο διαδίκτυο ή κόβεται αναπάντεχα η σύνδεση του σε αυτό τότε το πιο πιθανό είναι να μην λειτουργεί σωστά η κεραία Wi Fi του LG κινητού σας τηλεφώνου και να χρειάζεται να γίνει η επισκευή - αντικατάστασή της.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση της κεραίας wi fi του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο 3G και πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο Wi Fi για να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τότε το πιο πιθανό είναι να μην λειτουργεί σωστά η κεραία 3G του LG κινητού σας τηλεφώνου και να χρειάζεται να γίνει η επισκευή - αντικατάστασή της.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση της κεραίας 3G του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Αν παρουσιάζεται στην οθόνη του LG κινητού σας, το μήνυμα ότι δεν είναι τοποθετημένη η κάρτα SIM, τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να γίνει επισκευή - αντικατάσταση του Sim Card Reader του LG κινητού σας τηλεφώνου. Η συνήθης αιτία αυτής της βλάβης είναι λόγω της σκληρής χρήσης που έχει υποστεί το κινητό σας ή από κάποιο πέσιμο κτλ...

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του Sim Card Reader του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Αν έχει φθαρεί ή γρατζουνιστεί το Sim Card Case και δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά η κάρτα sim με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το LG σας, τότε θα πρέπει να γίνει επισκευή - αντικατάσταση του Sim Card Case του κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του Sim Card Case του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Εάν η οθόνη του LG κινητού σας τηλεφώνου, κλείνει από μόνη της χωρίς να πλησιάζει ο αισθητήρας κοντά σε κάποιο σημείο, ή εάν τοποθετείτε το LG σας σε κάποια τσέπη και παραμένει η οθόνη ανοιχτή ή όταν πλησιάζεται το ακουστικό στο αυτί σας επίσης παραμένει η οθόνη της συσκευής σας ανοιχτή, τότε το πιθανότερο είναι να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επισκευή - αντικατάσταση του αισθητήρα προσέγγισης (sensor cable) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του αισθητήρα προσέγγισης (sensor cable) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Όταν δεν δουλεύει σωστά η πλακέτα λόγω πτώσης, υγρασίας, βραχυκυκλώματος ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας τότε μπορεί να επηρεάζονται διάφορες λειτουργίες της συσκευής ή ακόμα και να μην λειτουργεί καθόλου το LG κινητό σας τηλέφωνο.

Εφόσον από τις ανωτέρω αιτίες δεν έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η πλακέτα, επεμβαίνουμε στην πλακέτα και την επισκευάζουμε όπου αυτό είναι εφικτό ή αντικαθιστούμε το κατεστραμμένο ανταλλακτικό της πλακέτας.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές πλακέτας σε LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

To Frame (πλαίσιο) έχει το ρόλο της σωστής εφαρμογής όλων των εξαρτημάτων του LG κινητού σας τηλεφώνου και επομένως είναι ένα εξάρτημα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου. Όπως κάθε μέρος του LG κινητού σας τηλεφώνου, έτσι και αυτό κάποια στιγμή από κάποια πτώση μπορεί να γρατζουνιστεί ή να στραβώσει και να χρειάζεται η επισκευή - αντικατάσταση του.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του frame (πλαισίου) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Σε περίπτωση που έχει σπάσει ή δεν λειτουργεί το εξωτερικό κουμπί on/off (κουμπί ενεργοποίησης - απενεργοποίησης της συσκευής) συνήθως λόγω πτώσης , κακής χρήσης κτλ... Τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επισκευή - αντικατάσταση του.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του εξωτερικού κουμπιού on/off του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Σε περίπτωση που έχει σπάσει ή δεν λειτουργεί το εξωτερικό κουμπί αφετηρίας (home button) συνήθως λόγω πτώσης, κακής χρήσης κτλ... Τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επισκευή - αντικατάσταση του.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση του εξωτερικού κουμπιού αφετηρίας (home button) του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

Σε περίπτωση που έχει σπάσει ή δεν λειτουργούν οι εξωτερικοί διακόπτες έντασης και σίγασης, συνήθως λόγω πτώσης, κακής χρήσης κτλ...Τότε το πιο πιθανό είναι να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί επισκευή - αντικατάσταση τους.

Αντιμετώπιση της βλάβης:

Θα πρέπει να φέρετε το LG κινητό σας τηλέφωνο στο εργαστήριο μας, ή να μας το στείλετε με οποιαδήποτε εταιρία courier της επιλογής σας, ή επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών που μπορούμε να σας προσφέρουμε με την δική μας συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών ACS.

Μετά την παραλαβή του LG κινητού σας τηλεφώνου, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος και τον χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της επισκευής και εφόσον πάρουμε την συγκατάθεσή σας, θα προχωρήσουμε στην επισκευή - αντικατάσταση των εξωτερικών κουμπιών έντασης και σίγασης του LG κινητού σας τηλεφώνου.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε σε όλες τις επισκευές κινητών τηλεφώνων LG, είναι καινούργια ανταλλακτικά OEM (Original Equipment Manufacturer) τα οποία είναι και τα πιο αξιόπιστα και τα καλύτερα ποιοτικά ανταλλακτικά που υπάρχουν στην αγορά.

*Για περισσότερες λεπτομέρειες ή τυχόν απορίες σας, σχετικά με την βλάβη του κινητού σας τηλεφώνου LG, ή για το κόστος τιμή τιμοκατάλογο επισκευής βλάβης σε κινητά - smartphones lg επικοινωνήστε μαζί μας...
Και με χαρά θα σας εξυπηρετήσουμε και θα απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας!

Δείτε επίσης σχετικά θέματα για την επισκευή κινητών τηλεφώνων, όλων των μοντέλων και όλων των κατασκευαστών όπως:
επισκευή κινητών samsung, επισκευή κινητών iphone - επισκευή κινητών nokia - επισκευή κινητών sony - επισκευή κινητών lg - επισκευή κινητών htc - επισκευή κινητών blackberry - επισκευή κινητών huaway - επισκευή κινητών zte - επισκευή κινητών motorola

ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΚΙΝΗΤΟ - ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Διεύθυνση:
Κολοκοτρώνη 86-88,
Πειραιάς Τ.Κ. 18 535
Ώρες Λειτουργίας Καταστήματος:
Δευτέρα, Τετάρτη: 09:00 - 17:00.
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 - 19:00
Σάββατο: Κλειστά.

Ιστορικό της Εταιρείας:

To 1998 ανοίξαμε το πρώτο μας κατάστημα με έδρα στην Νίκαια, όπου τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ασχολήθηκε αποκλειστικά με εμπόριο συσκευών και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Πολλοί από εσάς θα μας θυμούνται με την επωνυμία GSM TEAM.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Το 1999 όντας από τους πρώτους σε όλη την Ελλάδα αντιληφθήκαμε το σοβαρό πρόβλημα που υπήρχε στην επισκευή κινητών τηλεφώνων τόσο σε επίπεδο software όσο και hardware αποφασίσαμε να ασχοληθούμε και με τον χώρο της επισκευής και service. Προσφέρουμε υπηρεσίες επισκευής και service σε όλα τα μοντέλα κινητών τηλεφώνων, όλων των κατασκευαστών όπως samsung, iphone, nokia, sony, lg, htc, blackberry, huaway, zte, motorola. Παρέχουμε εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα άμεσα και οικονομικά.  Δείτε περισσότερα...

Επικοινωνία:

Email:info@servicekiniton.gr

Τηλ: 2104175700
Fax: 2104175715

Vodafone: 6946935566
What's Up: 6980442070